Long Xuyên, vùng đất phát triển năng động trong 230 năm qua

22/04/2019 - 08:07

 - Đó là thông điệp được đưa ra từ Hội thảo Khoa học Lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến TP. Long Xuyên. Hội thảo do Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên phối hợp Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử An Giang tổ chức.

A A

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận hơn 90 bài tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Các bài tham luận đã làm phong phú thêm lịch sử hình thành, phát triển của Long Xuyên qua 230 năm trên các lĩnh vực: địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, kiến trúc, xây dựng từ 1789 đến 2019.

230 năm hình thành và phát triển, Long Xuyên từ vùng đất hoang sơ, đầy lao sậy, bằng bàn tay và khối óc của con người qua các thế hệ đã biến nơi đây trở thành một thành phố năng động phát triển. Hội thảo là dịp để giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức cội nguồn, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; động viên và cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

MINH HIỂN