Mặt trận Châu Phú thực hiện tốt vai trò tập hợp nhân dân

22/05/2019 - 07:55

 - Đa dạng và nâng cao chất lượng các hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn những việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng là những hoạt động được UBMTTQVN huyện Châu Phú thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2014-2019. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và mở rộng, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

A A

UBMTTQVN huyện Châu Phú phát huy sức mạnh đại đoàn kết chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết: “Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, UBMTTQVN huyện Châu Phú đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, hiệu quả, có nhiều đổi mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân. Nổi bật trong nhiệm kỳ là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như công tác vận động quỹ Vì người nghèo, 5 năm qua, đã vận động được hơn 100 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so nhiệm kỳ trước). Từ đó, đã cất mới 1.995 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ cho 91.739 các trường hợp khó khăn đột xuất, học sinh nghèo và khám, chữa bệnh…”.

Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu. Đến nay, huyện Châu Phú đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì và phát triển được 54.467 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 7/13 xã, thị trấn đạt xã văn hóa, thị trấn văn minh, 94/102 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa. Bên cạnh đó, còn có nhiều mô hình hiệu quả góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong nhân dân như:  “Dòng họ hiếu học”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Câu lạc bộ đờn ca tài tử”, “Toàn dân tự quản về vệ sinh môi trường”, “Xây dựng hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”.

Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên đã vận động cất mới 100 cây cầu, trên 447,5km đường nông thôn, vận động nhân dân đóng góp mua mới 5 xe chuyển bệnh, với tổng kinh phí trên 264 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 101 tỷ đồng. Ngoài ra, UBMTTQVN huyện Châu Phú còn phối hợp Đài Truyền thanh và Hội Khuyến học thực hiện chương trình “Chia sẻ cảnh đời bất hạnh” và “Ươm mầm tài năng” để hỗ trợ những hộ nghèo gặp tai nạn đột xuất, bệnh nặng kéo dài và học sinh nghèo hiếu học. Qua 5 năm thực hiện, các chương trình đã hỗ trợ 37 cảnh đời và 29 học sinh nghèo, với tổng số tiền trên 743 triệu đồng.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể thấy rằng, với những việc làm thiết thực, cụ thể và sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương, UBMTTQVN huyện Châu Phú và các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều cuộc vận động, phong trào mới để lại dấu ấn sâu đậm, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Không chỉ góp phần chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn, UBMTTQVN huyện Châu Phú còn thông qua hội nghị nhân dân hàng quý để “nói dân nghe và nghe dân nói”. Bên cạnh đó, còn thường xuyên tham gia công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế những tranh chấp, mâu thuẫn, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2015-2020, trước yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN huyện Châu Phú đề ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các mô hình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Châu Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MỸ LINH