Mặt trận Tổ quốc Chợ Mới sáng tạo, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

05/04/2019 - 07:29

 - Hôm nay (ngày 5-4), UBMTTQVN huyện Chợ Mới tổ chức Đại hội Đại biểu khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) đánh dấu chặng đường 5 năm thực hiện công tác mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ ở cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia giám sát, góp ý của người dân đối với Đảng, nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu chia sẻ: "Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBMTTQVN tỉnh, Huyện ủy, sự phối hợp của các ngành, các tổ chức thành viên, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, công tác mặt trận đã phát huy tính dân chủ, sáng tạo, đoàn kết trong lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và vì sự phát triển bền vững của quê hương 2 lần được nhận danh hiệu anh hùng". Các chính sách tôn giáo, dân tộc, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. MTTQ đưa nội dung học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ngày càng nhiều vào các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Tham mưu tổ chức họp mặt, tổ chức các đoàn đến thăm chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ trọng của các tôn giáo. Tổ chức hội nghị phổ biến cho các vị chức sắc, chức việc các nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, kịp thời đấu tranh chống lại các dư luận sai trái, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, gây chia rẽ chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Chợ Mới sáng tạo, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ trọng

Ông Sáu cho biết: "Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong nhiệm kỳ qua thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực. Đến nay, huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 1 xã đạt chuẩn đô thị loại 5 và 12 xã văn hóa nông thôn mới, 83.634/86.779 gia đình văn hóa (chiếm 96,30%), 34.788 gia đình văn hóa tiêu biểu, 142/142 ấp đạt chuẩn văn hóa".

MTTQ đã huy động sức mạnh toàn dân cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc... Riêng mô hình “Dân vận khéo” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động, nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp 417 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện an sinh xã hội. Chợ Mới xây dựng 3.020 tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; xây dựng ấp tự quản bảo vệ môi trường, khu dân cư không hộ nghèo, cổng rào an ninh trật tự. Nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng lắp camera phòng, chống tội phạm; gắn đèn đường giao thông nông thôn trên 700km; xây dựng khu dân cư không có trẻ em bỏ học giữa chừng, hình thành nhiều đội cất nhà từ thiện.

Nổi bật là cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”, 5 năm qua UBMTTQVN huyện đã tiếp nhận hơn 103 tỷ đồng (tăng 34 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước). Từ số tiền này đã cất mới 713 căn nhà trị giá 27 tỷ đồng, sửa chữa 793 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 9,5 tỷ đồng; hỗ trợ trị bệnh, trợ cấp đột xuất, thăm và tặng quà, giúp học sinh nghèo, thiên tai cho 260.505 lượt người... Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện đóng góp hơn 3 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.

Thường xuyên phối hợp ngành công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh bài trừ và xây dựng các mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, xây dựng cổng rào an ninh trật tự, phát huy hiệu quả “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tổ chức đối thoại trực tiếp người dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc. Công tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm tỷ lệ hòa giải thành trên 85%, góp phần giải quyết các mâu thuẫn ở cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu nại kéo dài.

MTTQVN huyện Chợ Mới còn phát huy dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là yếu tố quan trọng giúp mặt trận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tiền đề để UBMTTQVN huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện thành công chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU