Mít-tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động- phòng, chống cháy nổ

28/05/2019 - 16:40

 - Sáng 28-5, tại Thoại Sơn, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức Lễ mit-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ năm 2019.

A A

Tại lễ mít-tinh, đại diện Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đã thông qua kết quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ của doanh nghiệp từ năm 2018 đến nay. Qua đó, kêu gọi các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy tắc, quy phạm về kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác này.

Các đơn vị ký giao ước thi đua đảm bảo vệ sinh an toàn lao động- phòng, chống cháy nổ

Khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018

PHƯƠNG LAN

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ