Mở rộng cụm công nghiệp Lương An Trà

24/05/2019 - 07:42

 - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc mở rộng cụm công nghiệp Lương An Trà (Tri Tôn) vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

A A

Theo đó, cụm công nghiệp Lương An Trà sẽ mở rộng diện tích từ 30ha lên 35,52ha (trong đó, có 16ha của Công ty Cổ phần gạo Hạnh Phúc đang triển khai dự án “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc”). Ngành nghề hoạt động: chế biến nông sản, xay xát - lau bóng gạo, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế biến thủy hải sản… Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng huyện Tri Tôn làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư mở rộng cụm công nghiệp là 60 tỷ đồng, trong đó: chi phí san lấp mặt bằng 14 tỷ đồng; hạ tầng kỹ thuật 17 tỷ đồng; bồi hoàn 27 tỷ đồng; chi phí khác 2 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2020 sẽ đưa cụm công nghiệp vào khai thác.

ĐỨC TOÀN