Một cán bộ khuyến học tận tụy, gương mẫu

16/05/2018 - 06:28

 - Hội Khuyến học (KH) xã Nhơn Mỹ (Chợ Mới, An Giang) được thành lập năm 2002. Hoạt động chủ yếu là vận động tiền của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ để cấp phát học bổng hỗ trợ học sinh nghèo. Trong đó có vai trò của Chủ tịch Hội KH xã Nhơn Mỹ Cao Phước Đông.

A A

Ảnh: THANH HÙNG

Khi tiếp nhận Đề án số 01/ĐA-HKH ngày 13-9-2011 của Hội KH tỉnh, anh Cao Phước Đông đã tham mưu với Đảng ủy xã thành lập 11 chi hội KH ở 11 ấp, trong đó đồng chí Bí thư chi bộ ấp kiêm nhiệm Chi hội trưởng KH ấp.

Để mỗi chi hội ấp có nội dung công tác thường xuyên, anh Cao Phước Đông giao chỉ tiêu cho mỗi chi hội KH ấp có nhiệm vụ vận động Nhân dân, nhà hảo tâm trong ấp đóng góp gây quỹ KH từ 2-3 triệu đồng/năm, nộp cho quỹ KH xã, sau đó Hội KH xã sẽ cấp học bổng cho học sinh trong ấp.

Mỗi ấp vận động bảo trợ 1-2 học sinh là con em các hộ nghèo, mức bảo trợ mỗi học sinh là 100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, vận động thành lập thêm 16 chi hội KH dòng họ, đến nay toàn xã đã có 23 chi hội KH dòng họ. Các chi hội KH dòng họ do trưởng tộc hoặc người có uy tín trong dòng họ làm chi hội trưởng.

Cuối năm 2012 đến nay, anh Cao Phước Đông xây dựng thêm 5 chi hội KH ở 5 trường học, 3 chi hội KH gắn với cơ sở thờ tự, 1 chi hội KH Doanh nghiệp Nguyễn Thành Thu, 3 chi hội KH tổ tự quản, 8 ban KH của các ban, ngành, đoàn thể xã. Đến cuối năm 2017, Hội KH xã Nhơn Mỹ có 46 chi hội và 8 ban KH trực thuộc.

Đối với các chi hội ấp, anh Cao Phước Đông giao thêm nhiều nhiệm vụ và chỉ tiêu cho các chi hội này. Các chi hội trường học vận động trong cha mẹ học sinh, các thầy, cô giáo, các học sinh cũ của trường… để có nguồn lực mua quà “Tiếp bước đến trường” và mua thẻ bảo hiểm y tế cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đầu năm học, khen thưởng cho học sinh giỏi cuối năm học…

Các chi hội KH tôn giáo thì dành nguồn lực để khen thưởng con em tín đồ, giáo dân học giỏi hoặc giúp đỡ con em tín đồ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Chi hội KH doanh nghiệp Nguyễn Thành Thu dùng một phần lợi nhuận để khen thưởng con em công nhân học giỏi hoặc hỗ trợ, cấp quà "Tiếp bước đến trường "cho con em công nhân nghèo… Với sự tận tụy và chịu khó của anh Cao Phước Đông, tất cả các chi hội KH vận động được nhiều nguồn để hoàn thành nhiệm vụ KH của chi hội. 

Anh Cao Phước Đông không chỉ đóng góp cho quỹ KH xã mà còn vận động các con đóng góp vào nguồn quỹ này với số tiền năm sau cao hơn năm trước: năm 2016, anh đóng góp 14.500.000 đồng và các con anh đóng góp 4.100.000 đồng; đến năm 2017, anh Cao Phước Đông đóng góp 20.400.000 đồng và các con anh đóng góp 4.700.000 đồng.

Với sự gương mẫu của mình, các thành viên trong ban chấp hành và ở các chi hội trực thuộc cũng tự nguyện thực hiện nhiệm vụ KH. Nhờ vậy, tổng nguồn thu quỹ trong toàn xã năm 2017 đạt 996.445.000 đồng.

Anh Cao Phước Đông là cán bộ tận tụy và gương mẫu. Chính từ sự tận tụy này, anh Đông đã động viên các thành viên trong Ban Chấp hành hội, các chi hội trực thuộc thúc đẩy phong trào KH xã Nhơn Mỹ ngày càng phát triển.

Anh Cao Phước Đông phấn khởi chia sẻ về công việc của mình: “Tôi muốn đóng góp một phần rất nhỏ của mình cho đất nước nói chung, quê hương Nhơn Mỹ nói riêng ngày càng tươi đẹp hơn”.

 ĐẶNG  HOÀI  DŨNG