Mua bảo hiểm y tế

10/08/2015 - 04:15
A A

(AGO) - Gia đình tôi gồm 6 người: Mẹ ruột hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) người cao tuổi, tôi đang công tác trong cơ quan Nhà nước nên tham gia BHYT theo diện bắt buộc, vợ tôi tham gia BHYT tự nguyện liên tục (thẻ đến 31-3-2016 hết hạn). Con trai tôi sinh năm 1993, tham gia BHYT học sinh và sinh viên (hết hạn vào ngày 30-9-2015). Con trai khác và con dâu tôi cũng tham gia BHYT tự nguyện (hết hạn ngày 18-12-2015).

Hiện nay, con trai tôi (sinh năm 1993) đã học xong Cao đẳng, chưa có việc làm. Tôi hỏi việc mua BHYT cho cháu thì được tư vấn trường hợp này tính mức đóng là người thứ nhất. Đến tháng 12-2015, mua một lượt cho đứa thứ 5 và 6 thì mới được miễn giảm cho một người thứ hai. Trường hợp muốn được miễn giảm theo quy định thì phải mua một lượt 4 người (3,4,5,6). Quy định trên có đúng không?

Bùi Quang Trợ (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên)

Trả lời: Ông Vũ Văn Lợi, Trưởng phòng Kiểm tra Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang cho biết: Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH 13 ngày 13-6-2014, tại khoản 3 Điều 13 quy định: “Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia BHYT. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất”.

Căn cứ điểm 4 Công văn số 98/BHXH-THU ngày 26-1-2015 của BHXH An Giang về việc thu BHYT hộ gia đình năm 2015: “Trường hợp những người trong cùng một gia đình đã tham gia BHYT tự nguyện trước đây có thời hạn sử dụng thẻ khác nhau, nếu có yêu cầu quy về cùng một thời hạn sử dụng thẻ để được giảm trừ”.

Tại khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24-11-2014 do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn phương thức đóng BHYT đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, cụ thể như sau: “Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho tổ chức BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã”.

Trường hợp gia đình ông Bùi Quang Trợ có 6 người, trong đó, mẹ ruột đã có thẻ BHYT thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, ông Trợ đã có thẻ BHYT thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, còn lại 4 người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đối chiếu với các quy định trên, ông Trợ có thể lựa chọn việc tham gia BHYT cho cả 4 người trong hộ theo khoản 3 Điều 13 Luật BHYT số 46/2014/QH13 hoặc điểm 4 Công văn số 98/BHYT-THU ngày 26-1-2015 cùa BHXH An Giang để được giảm trừ theo quy định. Ngoài ra, với thu nhập hiện nay của gia đình, ông Trợ có thể tham gia BHYT hộ gia đình theo khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

 K.N