Năm 2018 có 265.106 biên chế hưởng lương

08/02/2018 - 16:59

 - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

A A

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã); biên chế công chức dự phòng và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 265.106 biên chế. 

Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 263.621; biên chế công chức dự phòng là 799; tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Cải cách hành chính ngay trong xây dựng thể chế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác CCHC năm 2017, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến chủ trì điểm cầu An Giang.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để làm chuyển biến công tác CCHC, đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn bộ máy HC theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương HC trong thực thi công vụ, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân.

Tập trung CCHC trong lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch… Nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, nhân rộng mô hình “Trung tâm phục vụ hành chính công”; tiếp tục phát huy hiệu quả kênh tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện thủ tục HC. Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với CCHC; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, minh bạch, hiệu quả…

Năm 2018 có 265.106 biên chế hưởng lương

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh An Giang 

HỮU HUYNH