Năm 2018, phấn đấu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

04/03/2018 - 09:58

Năm 2018, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

A A

Theo TTXVN/VIETNAM+