Năm học 2021-2022 cả nước sẽ thiếu 59.000 giáo viên

09/05/2018 - 14:24

Nhu cầu giáo viên trong năm năm tới, từ năm học 2021-2022, khi lứa sinh viên sư phạm tuyển năm 2018 tốt nghiệp, của 63 tỉnh thành là 59.000 giáo viên.

A A

Số lượng này bao gồm cả nhu cầu giáo viên mới và thay thế giáo viên về hưu.

Theo TTXVN