Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

11/01/2018 - 01:00

 - Thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) không chỉ đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ), mà còn xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp (DN), giúp DN phát triển bền vững.

A A

Xác định đây là một giải pháp quan trọng góp phần chăm lo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho NLĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã cụ thể hóa “Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” của Tổng LĐLĐ Việt Nam bằng nhiều giải pháp từ năm 2013 đến nay. Chương trình thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn (CĐ) và người sử dụng LĐ. Hoạt động nhiều nhất là phối hợp cùng các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở tuyên truyền pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng, phát tờ bướm, sổ tay LĐ và công đoàn, gameshow... Nội dung thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT được lồng ghép, phổ biến phù hợp, đảm bảo hiệu quả, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, trong các đợt “Sân chơi Công nhân cuối tuần”, công tác tuyên truyền pháp luật LĐ và nội dung thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT được lồng ghép vào các phần thi tài năng, tiểu phẩm, giúp NLĐ dễ hiểu, dễ nhớ.

Hội nghị NLĐ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Hội nghị NLĐ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Từ năm 2014, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, triển khai đến các cấp CĐ đánh giá chất lượng TƯLĐTT. Từ tỉnh đến huyện đều có cán bộ phụ trách, hỗ trợ CĐ cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước. Tiêu chí đánh giá chất lượng thương lượng và thực hiện TƯLĐTT được đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại CĐ cơ sở vững mạnh và xét thi đua của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 140/164 DN ký kết TƯLĐTT, đạt 85,3% (tăng 13,3% so đầu nhiệm kỳ), trong cả nhiệm kỳ đạt bình quân 77,3%. Trong đó kết quả ký kết thỏa ước của từng loại hình DN đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch như: DN nhà nước đạt 100%; DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 75,3%; tất cả các bản thỏa ước được ký kết đều có ít nhất 2 nội dung có lợi hơn cho NLĐ.

Cùng với các biện pháp nâng cao chất lượng TƯLĐTT, LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan chức năng, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật LĐ tại DN. 5 năm qua, LĐLĐ đã phối hợp thanh, kiểm tra trên 500 lượt DN, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm của các đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về LĐ, thực hiện các chế độ, chính sách và những quy định, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh LĐ, nâng chất lượng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, số lượng, chất lượng các bản TƯLĐTT tiếp tục được cải thiện, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, nâng cao vị thế, trách nhiệm của tổ chức CĐ đối với người sử dụng LĐ và tạo niềm tin cho NLĐ.

Tuy nhiên, đánh giá trên toàn diện, số bản TƯLĐTT được thương lượng, ký kết theo đúng trình tự quy định của pháp luật LĐ chưa nhiều, còn mang hình thức, chưa đi vào thực chất để đáp ứng nguyện vọng của NLĐ. Ít bản thỏa ước có nội dung có lợi cho NLĐ, đặc biệt về tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, bữa ăn ca… Tại một số địa phương, vai trò của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong hỗ trợ, hướng dẫn và tham gia cùng CĐ cơ sở thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT chưa thể hiện rõ nét và tích cực. Trước những khó khăn này, LĐLĐ tỉnh đã đưa ra các giải pháp trên cơ sở phát huy cách làm hiệu quả, đồng thời tiếp tục nâng cao kỹ năng cho cán bộ CĐ, tuyên truyền đến NLĐ, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về LĐ tổ chức thanh tra, kiểm tra pháp luật LĐ để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thương lượng, ký kết TƯLĐTT và chấn chỉnh, xử lý những vi phạm cam kết trong TƯLĐTT.

MỸ HẠNH