Nâng cao vai trò, công tác hội trong tình hình mới

24/04/2018 - 06:51

 - Đó là mục tiêu chung của Hội Nông dân (ND) TX. Tân Châu trong nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh đó, Hội ND TX. Tân Châu (An Giang) còn đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp (NN); tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung phát triển các mô hình kinh tế hợp tác…

A A

Chủ tịch Hội ND TX. Tân Châu Trần Văn Vốn cho biết: “Nhiệm kỳ 2018-2023, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ (CB), hội viên (HV), ND trong tình hình mới. Hội ND thị xã phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ xây dựng các cấp hội thực sự là nòng cốt trong phong trào ND và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng đến việc đào tạo HV, ND có trình độ sản xuất đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, chủ động tham gia tái cơ cấu ngành NN, đóng vai trò là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Sản phẩm rau an toàn của ND TX. Tân Châu

Hội ND TX. Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia mạnh mẽ các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Trong nhiệm kỳ mới, Hội ND TX. Tân Châu phấn đấu 100% CB, HV cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng công tác hội hàng năm.

“Trong công tác hỗ trợ HV, chúng tôi đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt tổng nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” trên 1 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho các cấp hội có thể hỗ trợ HV, ND tốt hơn, giúp bà con mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập” - ông Trần Văn Vốn cho hay.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã vận động trên 278 triệu đồng và hỗ trợ 33 lượt tổ và 151 lượt hộ vay vốn để mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, Hội ND thị xã còn tranh thủ nguồn vốn từ quỹ “Hỗ trợ ND” của Trung ương tập trung vào dự án trồng xoài trái vụ và trồng rau theo hướng an toàn cho 65 hộ ở xã Vĩnh Xương và Long An với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Với kết quả đó, Hội ND TX. Tân Châu đặt mục tiêu xây dựng từ 1-3 dự án có thể tranh thủ từ nguồn vốn của Trung ương Hội ND để hỗ trợ HV phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ mới.

Hiện nay, Hội ND TX. Tân Châu đang tập trung đẩy mạnh các mô hình kinh tế hợp tác và Long An là địa phương thực hiện khá tốt mô hình này. Ông Cù Quang Hiền, đại diện Hội ND xã Long An cho biết: “Xã đã thành lập 9 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã, với tổng số hơn 230 thành viên tham gia, tập trung vào dịch vụ bơm tưới, tổ hợp tác chăn nuôi và sản xuất rau an toàn. Các tổ hợp tác này đã góp phần mang lại việc làm cho hơn 930 lao động, góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tại địa phương”. 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND TX. Tân Châu tập trung vận động các hợp tác xã NN làm dịch vụ tiêu thụ thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái… do ND làm ra. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác, chọn một số tổ hợp tác tiêu biểu giới thiệu cho doanh nghiệp làm điểm đầu tư, phát triển toàn diện để hình thành hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Trong điều kiện hiện nay, NN và du lịch được xác định là mũi nhọn kinh tế của tỉnh nên TX. Tân Châu hướng đến mục tiêu phát triển lĩnh vực này. Do đó, Hội ND TX. Tân Châu sẽ vận động HV tập trung phát triển NN theo hướng hiện đại hóa, đẩy mạnh sản xuất theo hướng công nghệ cao, chuỗi giá trị, “Cánh đồng lớn”… để đáp ứng nhu cầu hội nhập.

“Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Hội ND TX. Tân Châu sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và đông đảo CB, HV” - ông Trần Văn Vốn khẳng định.

THANH TIẾN