Nâng cao vai trò hỗ trợ nông dân

13/04/2018 - 06:49

 - Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân (ND) huyện An Phú (An Giang) đã tích cực hỗ trợ hội viên (HV), nâng cao vai trò tổ chức hội, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất (SX). Hướng đến nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND huyện An Phú tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của giai cấp ND, đồng hành cùng HV phát triển SX, nâng cao đời sống.

A A

Chủ tịch Hội ND huyện An Phú Trần Văn Đông cho biết: “Nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội ND huyện, phân công cụ thể từng mảng công việc cho các đồng chí trong cơ quan nghiêm túc thực hiện.

Bên cạnh đó, đơn vị còn xây dựng chương trình hoạt động tổng thể trong nhiệm kỳ và chương trình hoạt động công tác hội hàng năm, sau đó triển khai cho các xã, thị trấn thực hiện.

Nhờ đó, hoạt động của các cấp hội đi vào nền nếp, phát huy tốt vai trò hỗ trợ ND trên nhiều mặt, tập trung vào công tác hỗ trợ vốn phát triển SX, đào tạo nghề cho HV”.

Hội ND huyện An Phú đã tập trung phát triển nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” trong nhiệm kỳ qua, đến nay, An Phú là một trong số ít địa phương có nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” vượt mức 1 tỷ đồng.

“Với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” tăng đều qua các năm và phát huy vai trò tích cực trong việc tiếp sức cho HV mở rộng SX.

Hiện nay, Hội ND huyện An Phú đã thẩm định và phát vay các mô hình SX mới, như: nuôi vịt trời, nuôi gà, nuôi lươn, nuôi rắn, nuôi bò, trồng hành trong nhà lưới có hệ thống tưới nhỏ giọt… với mức hỗ trợ từ 15 đến 100 triệu đồng/mô hình.

Ngoài ra, chúng tôi còn vận động nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” cho Hội ND tỉnh hơn 48 triệu đồng”- ông Trần Văn Đông cho biết.

Nhiệm kỳ qua, Hội ND huyện An Phú đã đạt được những kết quả nổi bật, nhiều nhiệm vụ đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Hội ND (khóa V) đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện 3 đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội.

“Hàng năm, Hội ND huyện đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng tuyên truyền và năng lực của cán bộ hội các cấp. Xây dựng các biểu mẫu, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng bà con, qua đó báo cáo kịp thời, giúp việc lãnh đạo, điều hành hoạt động, công tác tham mưu của hội đạt hiệu quả cao” - ông Đông cho hay.

Bên cạnh đó, hội thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, gắn nghĩa vụ và quyền lợi trong tuyên truyền, thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các hội cơ sở để trao đổi kinh nghiệm và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trong việc quy hoạch, thay đổi cán bộ hội đạt yêu cầu, tiêu chuẩn.

Từ những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Hội ND huyện An Phú nhiệm kỳ 2018-2023 với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển bền vững” sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, SX theo hướng phát triển bền vững, giúp ND tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tập trung tối đa nguồn lực, tập hợp xây dựng và hướng dẫn HV tổ chức lại SX, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác (nhóm hộ theo ngành nghề, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã…) và nhân rộng các mô hình SX - kinh doanh có hiệu quả.

Bên cạnh đó, hội chú trọng nâng chất phong trào ND SX - kinh doanh giỏi, tập hợp doanh nhân nông thôn, đẩy mạnh SX nông nghiệp theo hướng SX hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông thôn và hội nhập quốc tế.

“Trong công tác xây dựng tổ chức hội, chúng tôi xác định phải phát huy vai trò tổ chức hội cơ sở, phát triển HV đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Xây dựng các loại hình hoạt động ở nông thôn, tập hợp ND tham gia vào tổ chức hội, cùng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của HV. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động của người ND, phát triển các loại hình hoạt động ở nông thôn gắn với nông nghiệp để công tác hội thực sự là nòng cốt trong phong trào, hướng tới xây dựng cơ sở hội vững mạnh, xây dựng chi hội 4 chủ động” - ông Trần Văn Đông xác định.

Với những thành tựu đạt được, Hội ND huyện An Phú đang hướng đến kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đó sẽ là động lực để ND xứ đầu nguồn tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển SX, ổn định cuộc sống, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

THANH TIẾN