Ngành chế biến cá tra xuất khẩu thiếu lao động phổ thông

22/03/2019 - 07:07

 - Ông Doãn Tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt cho biết, ngành chế biến cá tra xuất khẩu đang thiếu lao động phổ thông.

A A

. Nguyên nhân do ngành nghề này làm việc trong môi trường lạnh, nhiều công nhân nữ không quen, sức chịu đựng thấp đã tìm cách dịch chuyển sang làm công nhân ngành may mặc hoặc da giày.

Các nhà máy đã thực hiện biện pháp tăng lương, thưởng và phụ cấp để giữ chân công nhân. Một số doanh nghiệp đẩy mạnh công tác đối thoại giữa ban lãnh đạo nhà máy và công nhân để tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu hụt lao động của đơn vị.

MINH HIỂN