Ngành Thuế tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách

18/07/2018 - 07:29

 - Với sự quyết tâm của cán bộ, công nhân viên chức, ngành Thuế tỉnh đã đạt được những kết quả rất khả quan trong nhiệm vụ thu thuế 6 tháng đầu năm 2018, với tổng thu 3.320 tỷ đồng, đạt 60% dự toán năm. Phát huy kết quả đạt được, ngành Thuế tỉnh quyết tâm hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

A A

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bùi Thanh Bình cho biết: xác định những khó khăn và thách thức trong công tác thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác và chống thất thu thuế một cách hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Ngành Thuế tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan về thuế đến người nộp thuế một cách kịp thời.

Đồng thời, quan tâm tổ chức đối thoại cùng doanh nghiệp (DN) và các cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu và nộp thuế, tạo điều kiện tốt để DN hoạt động. Ngoài ra, công tác hoàn thuế luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đẩy mạnh hoạt động SXKD.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của cộng đồng DN và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế, nên công tác thu thuế trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã thu ngân sách trên địa bàn được 3.320 tỷ đồng, đạt 60% dự toán năm, 63% dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, 10/16 khoản thu đạt trên 50% so dự toán pháp lệnh; 11/16 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới và các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với người nộp thuế.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và chống thất thu thuế. Đặc biệt, tăng cường rà soát, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gian lận thuế theo quy định của pháp luật, để tạo môi trường KD bình đẳng trong DN.

Ngành Thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giúp cho cơ quan thuế cũng như người nộp thuế giảm thiểu chi phí và thời gian cũng như đảm bảo chính xác về số liệu kê khai thuế. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thuế trên địa bàn, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp và thu thuế, nhằm giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức thuế trong thực thi công vụ và thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí cho người nộp thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển SXKD, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Bài ảnh: L.H