Người dân phải trả bao nhiêu tiền điện theo đơn giá mới?

05/05/2019 - 19:56

Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 8,36% từ 20-3-2019, tính theo bậc thang từ 1-6, vậy người dân sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện theo đơn giá.

A A

Theo TTXVN/Vietnam+