Người lãnh đạo gương mẫu

14/03/2018 - 01:15

 - Phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

A A

Với vai trò là Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại tá Bùi Hồng Lực luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, nêu gương cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS). Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CB, nhất là CB chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng; nhận diện kịp thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chủ động kiểm tra, giám sát để phát hiện, phòng ngừa, tạo sự chuyển biến về chấp hành kỷ luật của đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém và giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, đại tá Bùi Hồng Lực đã chỉ đạo, hướng dẫn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên các tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh. Đồng thời, xây dựng nội dung đột phá và bộ tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị 05, với 6 chuẩn mực đạo đức chung, 6 chuẩn mực đạo đức của CB chủ trì, chủ chốt trong quân đội, 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, triển khai mỗi đảng viên sau khi học xong chuyên đề đều phải viết đăng ký phấn đấu cá nhân; chỉ đạo tổ chức Đảng tiến hành kiểm điểm bổ sung theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Sau kiểm điểm, từng cá nhân và tập thể xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Bên cạnh đó, đồng chí đã cùng với cấp ủy nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như: mô hình “Hội thi dân quân”, “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình”, “Hũ gạo tình thương”, “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”, chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường”... qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại tá Bùi Hồng Lực chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua đột kích “Đoàn kết lập công quyết thắng” và phong trào thi đua quyết thắng “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng” năm 2017 gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua triển khai thực hiện, trách nhiệm, lòng tin của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; các cấp ủy luôn giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, quản lý sát thực tế, gương mẫu, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Người lãnh đạo gương mẫu

Đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Ảnh: Đức Hải

THU THẢO