Những dấu ấn của ngành tuyên giáo

15/01/2019 - 08:00

 - Bên cạnh những thuận lợi, chuyển biến tích cực các mặt của đời sống, năm 2018 còn tồn tại nhiều mối lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp... Cùng với đó là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, ngành tuyên giáo tỉnh đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

A A

Năm 2018, các thế lực thù địch kêu gọi biểu tình khi Quốc hội dự định thông qua dự Luật An ninh mạng, dự luật Đặc khu, dịp lễ Quốc khánh (2-9)… Khi đó, An Giang là một trong những tỉnh sớm nhất trong cả nước chủ động chỉ đạo, kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội (không nghe theo sự xúi giục, lôi kéo kích động của các phần tử xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật).

Thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV có liên quan đến dự luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu

“Từ chỉ đạo của tỉnh, Ban Tuyên giáo Long Xuyên, Phú Tân, Đảng ủy Khối trực thuộc Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí… đã sớm tổ chức triển khai tại địa phương, ngành, đơn vị. Qua đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra tình trạng tụ tập gây rối, kích động biểu tình. Cấp ủy Đảng các cấp thực hiện tốt công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nhiều địa phương còn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao khả năng tự đề kháng, góp phần ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt những tin bức xúc, nổi cộm giúp lãnh đạo kịp thời có những định hướng, chỉ đạo, quản lý điều hành sát với thực tế, tránh để xảy ra điểm nóng góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ khẳng định.

Ngoài ra, ngành tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy triển khai thực hiện, tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Ban Tuyên giáo, tuyên huấn Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) phù hợp tình hình của địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo công tác tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền được tổ chức định kỳ hàng tháng

Một hoạt động khác được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao là ngành tuyên giáo đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng đất nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Điểm nổi bật trong năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan trong Khối Tuyên giáo đã tuyên truyền đậm nét, tham gia các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Hội nghị xúc tiến đầu tư... góp phần làm nên thành công chung của tỉnh, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc thiểu số, tôn giáo... để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo khá nặng nề. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cho rằng: “Ngành tuyên giáo cần xác định rõ giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng đề ra. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo; nghiên cứu đề xuất giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên internet, mạng xã hội; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước”.

GIA KHÁNH