Những thời điểm cần rửa sạch đôi tay

02/07/2019 - 19:49

Rửa tay đúng thời điểm là một trong những cách đơn giản để tránh nhiễm bệnh và lây lan vi khuẩn. Rửa tay với xà phòng vì sức khỏe của bạn và cộng đồng - Đây là một trong những thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2-7.

A A

Theo Báo Tin Tức