Nỗ lực giải quyết khiếu nại, tố cáo

01/08/2018 - 05:40

 - Nhờ tăng cường công tác tiếp công dân, lắng nghe và đối thoại với người dân thường xuyên, nhiều vấn đề của người dân đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương nỗ lực giải quyết trong thẩm quyền, hạn chế tối đa các vụ việc phức tạp, kéo dài.

A A

Tăng đối thoại, giảm khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 4.162 lượt người, tăng 4,18% so cùng kỳ năm 2017 (tăng 167 lượt), trong đó tiếp dân thường xuyên 3.014 lượt người, tiếp dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 1.148 lượt người. Có thể nói, công tác tiếp công dân đã được thực hiện tốt từ cơ sở khi UBND cấp xã đã tổ chức tiếp dân thường xuyên 1.375 lượt người, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp dân định kỳ và đột xuất 606 lượt người; cấp huyện tiếp thường xuyên 1.300 lượt người, lãnh đạo UBND cấp huyện tiếp định kỳ và đột xuất 511 lượt người.

Đối với cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 27 lượt người, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 4 lượt người định kỳ và đột xuất; các sở, ban, ngành tỉnh tiếp thường xuyên 339 lượt người. Qua công tác tiếp công dân, phần lớn những thắc mắc, kiến nghị của người dân đều được giải thích, xử lý ngay tại chỗ.

Nhờ tăng cường công tác tiếp công dân nên tình hình đơn khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm. Số đơn toàn tỉnh tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.180 đơn, giảm 17,37% (giảm 248 đơn) so cùng kỳ năm 2017, gồm: 924 đơn khiếu nại, 63 đơn tố cáo và 193 đơn kiến nghị, phản ánh.

Trong số 193 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, toàn tỉnh đã giải quyết được 118 đơn (chiếm 61,14%); giải quyết 4/9 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện (chiếm 44,44%). Đối với 978 khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền, tỉnh đã chuyển cơ quan có thẩm quyền 356 đơn, trả và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền 399 trường hợp, có 3 trường hợp rút đơn, 220 đơn được lưu lại do đơn trùng lắp, không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh, đơn không đủ điều kiện xử lý...

Nỗ lực giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các nội dung yêu cầu của công dân được quan tâm xử lý đúng quy định

Hạn chế “điểm nóng”

Ông Võ Thanh Tráng cho biết, qua rà soát của tỉnh và đoàn công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ đối với 88 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, các cơ quan chức năng đã ban hành 14 quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó có 12 hộ thống nhất hướng giải quyết và cam kết chấm dứt khiếu nại, 2 hộ không đồng ý tiếp tục khiếu nại (Phạm Minh Quang và Phạm Văn Khách); có 8 hộ được UBND tỉnh xem xét, vận dụng các chính sách có lợi nhất để giải quyết và công dân đồng thuận chấm dứt khiếu nại; có 5 hộ thống nhất hướng giải quyết của tỉnh (sau khi thực hiện xong, UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại).

Như vậy, đã có 25/27 hộ cam kết chấm dứt khiếu nại, được hưởng chính sách giải quyết với tổng số tiền gần 12,5 tỷ đồng và 25 nền nhà; có 59 trường hợp đã ban hành thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại; giao huyện giải quyết theo thẩm quyền 2 trường hợp (Ngô Văn Hộp, Trần Thị Hạnh); UBND tỉnh giải quyết 1 vụ theo thẩm quyền (Nguyễn Thị Cẩm Vui).

Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng, thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình giải quyết, nhờ có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền nên đã rà soát, vận dụng các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có lợi nhất để công dân đồng tình chấm dứt khiếu nại (vụ việc mới và kể cả vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài).

“Nhìn chung, số lượng đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mới phát sinh được các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời. Các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành ngay, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Qua kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những hạn chế, thiếu sót đã được chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước” - ông Tráng đánh giá.

Đối với việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban Chỉ đạo 191 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan Trung ương, kết hợp giải quyết nội dung khiếu nại với rà soát thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vốn mua, bán… nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương. Bên cạnh đó, sự quan tâm và trực tiếp tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của Nhân dân.

“Ngành thanh tra và các cơ quan chuyên môn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với UBND cùng cấp, tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết, báo cáo UBND cùng cấp xử lý kịp thời các dạng đơn khiếu nại tập thể đông người, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo”- Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN