Nông dân Châu Thành thi đua sản xuất

05/11/2018 - 07:38

 - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thêm thu nhập. Qua đó, xuất hiện nhiều “hai lúa” dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, liên kết, hợp tác trong sản xuất - kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

A A

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Khưu Hoàng Thông cho biết: huyện Châu Thành tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển hệ thống trạm bơm điện đảm bảo việc tưới tiêu trong sản xuất. Hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa trước, trong và sau khi thu hoạch…

Hội Nông dân huyện Châu Thành còn tích còn cực tuyên truyền, vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm giảm chi phí, tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi luôn được Hội Nông dân huyện chú trọng triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 10.168 cá nhân và 17 tập thể giỏi 3 cấp. Trong đó, cấp tỉnh 865 cá nhân và 3 tập thể; cấp huyện 2.094 cá nhân và 6 tập thể, cấp xã 7.209 cá nhân và 8 tập thể. Phong trào đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao được địa phương duy trì và nhân rộng, như: mô hình sản xuất rau màu an toàn trong nhà lưới xã Bình Thạnh, trồng nấm ăn (xã An Hòa, Bình Hòa), nuôi lươn giống, thương phẩm (xã Cần Đăng, Vĩnh Bình), trồng sen (Hòa Bình Thạnh), sản xuất lúa giống…

Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng

Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng

Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện đã triển khai thực hiện 52 nhà trồng nấm ăn, với trên 216.400 bịch phôi... theo hướng công nghệ cao, tập trung tại xã An Hòa, Bình Hòa và thị trấn An Châu. Theo ông Khưu Hoàng Thông, việc trồng nấm ăn theo hướng công nghệ cao góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập cao hơn so với cách trồng truyền thống. Sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân lãi từ 2 - 3 triệu đồng/1.000 bịt phôi. Đây là mô hình sản xuất hiệu quả đang được nhân rộng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp ngành nông nghiệp và UBND các xã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng màu và cây ăn trái, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho nông dân.

Không những đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập gia đình, nông dân Châu Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp phối hợp Mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động gần 20 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động cất, sửa chữa gần 200 căn nhà cho người nghèo; tu sửa và xây dựng 22 cầu, nâng cấp trên 10km đường nông thôn… Ông Phạm Văn Hải (ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng) chia sẻ: “Sau việc đồng án, tôi thường tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân với pháp luật của ấp để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật. Đồng thời, tôi cùng với anh em tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. Được cống hiến cho xã hội là niềm vui của những nông dân như tụi tui”.

Ông Khưu Hoàng Thông nhấn mạnh: thời gian tới, Hội Nông dân huyện và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội. Tăng cường kiểm tra, củng cố, nâng chất các mô hình sản xuất hợp tác, các câu lạc bộ nông dân. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm; vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; duy trì và nhân rộng những mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU