Nông dân Hiệp Xương trúng mùa rau muống lấy hạt

01/04/2019 - 07:34

 - Rau muống trồng lấy hạt chỉ được canh tác trong vụ đông xuân ở xã Hiệp Xương (Phú Tân). Năm nay, số hộ trồng tăng lên 55 hộ, với tổng diện tích 71ha.

A A

Nông dân thu hoạch rau muống trên đồng chuẩn bị suốt hạt

Anh Nguyễn Bá Nhẫn (ngụ ấp Hiệp Thạnh) cho biết, 20 năm nay, gia đình anh duy trì canh tác 2 vụ nếp - 1 vụ rau muống lấy hạt, với tổng diện tích 90 công. Năm nay, năng suất và giá bán hạt rau muống đều tăng, giúp nông dân đạt lợi nhuận cao. Bình quân 1 công rau muống cho 400 - 450kg hạt, giá bán 33.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí còn lời 5 triệu đồng/công. Tính trên toàn vụ, hộ của anh Nguyễn Bá Nhẫn lời đến 450 triệu đồng.

Nghề trồng rau muống lấy hạt ở xã Hiệp Xương ngày càng mở rộng diện tích, trong đó nhiều hộ phát triển mới theo chủ trương chuyển đổi cây trồng của địa phương.

MỸ HẠNH