Ông Đinh Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn

23/04/2019 - 07:29

 - UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024). Đại hội đã bầu 63 ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2019-2024), ông Đinh Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch.

A A

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp tình hình thực tế địa phương, cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” của huyện hơn 96,132 tỷ đồng, đạt 274,66% (tăng hơn 2 lần so với nhiệm kỳ trước). Qua đó, đã chi 92,317 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn. Việc triển khai các chương trình an sinh xã hội: thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống mặt trận phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tiền và hiện vật xây dựng 47 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí xây dựng trên 15,867 tỷ đồng. Ngoài ra, còn vận động nhân dân hiến đất và nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng trường học, nghĩa trang nhân dân, cơ sở dưỡng lão, làm đường…

PHƯƠNG LAN