Ông Nguyễn Sĩ Lâm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08/11/2018 - 07:02

 - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A A

Trước đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Anh Thư đã được HĐND tỉnh bầu và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm sinh năm 1963,  có trình độ chuyên môn kỹ sư trồng trọt, thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang), Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

N.C