Phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính tỉnh

27/06/2019 - 07:59

 - UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang; công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018.

A A

 Hội nghị nhằm giới thiệu sơ lược, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số đo lường sự hài lòng hành chính (SIPAS). Phân tích kết quả Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2018 so với các năm trước. Công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 18 sở, ban, ngành, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố năm 2018. Thông qua hội nghị, phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của các Bộ Chỉ số đánh giá đối với tỉnh An Giang. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của tỉnh.

HẠNH CHÂU