Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ lô hàng iPhone lậu 6,5 tỷ đồng

Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ lô hàng iPhone lậu 6,5 tỷ đồng