Chuyên án phá đường dây ma túy xuyên quốc gia: Thu giữ thêm 276 kg ma túy

Chuyên án phá đường dây ma túy xuyên quốc gia: Thu giữ thêm 276 kg ma túy