Suy tim, hôn mê vì 'chơi' ma túy đá

Suy tim, hôn mê vì 'chơi' ma túy đá