Đệ tử của "trùm xã hội đen" vừa ra tù đã mang súng bắn gục đối thủ giữa đường phố

Đệ tử của "trùm xã hội đen" vừa ra tù đã mang súng bắn gục đối thủ giữa đường phố