Chồng đang thụ án chung thân, vợ thuê người thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng

Chồng đang thụ án chung thân, vợ thuê người thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng