Giấu 8 kg ma túy tổng hợp trong lô trò chơi xếp hình

Giấu 8 kg ma túy tổng hợp trong lô trò chơi xếp hình