Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ một cuộc vận động

06/12/2018 - 07:45

 - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) được thực hiện 1 năm nay trên toàn TP. Long Xuyên, với mục tiêu: không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

A A

Thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất do thiên tai

Cuộc vận động được thực hiện thông qua 5 nội dung. Thứ nhất, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Thứ hai, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thứ ba, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”. Thứ tư, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Thứ năm, đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội.

Điển hình như trong thực hiện nội dung thứ nhất, UBMTTQ TP. Long Xuyên và phường, xã đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã cất mới và sửa chữa 195 căn nhà Đại đoàn kết; tổ chức khám, chữa bệnh, thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất, lốc xoáy, hỏa hoạn cho trên 17.000 lượt người với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ 186 hộ nghèo đang hưởng bảo trợ xã hội nâng cao mức sống, với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong các nội dung khác, địa phương tổ chức thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 96 khóm, ấp trên địa bàn. Các chương trình, các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ các cấp phát động được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đồng thời, duy trì thực hiện tốt hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân kết hợp tiếp xúc cử tri. Qua đó, nhân dân đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, UBMTTQ thành phố đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương xây dựng 112 căn nhà tại khu đại đoàn kết tập trung tại các phường: Mỹ Thạnh (21 căn), Mỹ Thới (26 căn), Mỹ Hòa (42 căn) và xã Mỹ Hòa Hưng (23 căn), tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Công trình mang ý nghĩa nhân văn, sáng tạo, giúp các gia đình nghèo không có nhà ở đất ở trên địa bàn thành phố có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Điều này còn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tiến tới xóa nghèo trên địa bàn thành phố vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBMTTQ TP. Long Xuyên Trịnh Minh Lộc khẳng định: “Sau 1 năm thực hiện Cuộc vận động, thành phố đã phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng quê hương. Có thể nói, Cuộc vận động đã thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân của MTTQ các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương”.

Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động từng lúc, từng nơi chưa được đồng đều; việc phát hiện, triển khai và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong nhân dân còn chậm; nội dung phương thức vận động nhân dân có sự đổi mới nhưng chưa tập hợp được nhiều quần chúng tham gia… Do đó, để Cuộc vận động từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, UBMTTQ thành phố đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình thực hiện Cuộc vận động như: mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; khu dân cư an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Qua công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các lực lượng xã hội hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do UBMTTQ phát động” - ông Trịnh Minh Lộc thông tin thêm.

2019 là năm tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tin rằng, với những giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương, Cuộc vận động sẽ đem lại những kết quả tốt hơn. Từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp thành phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra và đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH