Phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước

29/05/2019 - 07:38

 - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước. Tại An Giang, các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

A A

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Huỳnh Thị Diễm Châu cho biết: "Đó là phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” với mô hình "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" gắn các công trình, phần việc thanh niên; nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất... qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 50/119 xã toàn tỉnh (chiếm 40,01%). Phong trào “An Giang chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, với nhiều mô hình hiệu quả như mượn vốn nuôi bò, nuôi dê, mua bán nhỏ, mô hình "Mỗi tháng một hoàn cảnh nghèo được giúp đỡ", "Khu dân cư không còn hộ nghèo", vận động quỹ vì người nghèo hơn 159 tỷ đồng, cất mới sửa chữa hàng ngàn căn nhà, hỗ trợ hàng vạn lượt hộ nghèo... Phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển, với mô hình hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên môi trường trực tuyến thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, UBND tỉnh tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực".

Năm 2018 là năm toàn Đảng, toàn dân tỉnh An Giang ra sức thi đua lập được nhiều thành tích hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng ngày càng chú trọng về chất lượng, phát huy được vai trò động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân lao động sáng tạo. Việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các cá nhân là người lao động trực tiếp lập thành tích xuất sắc trong sản xuất - kinh doanh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… ngày càng tăng; minh chứng cho thấy công tác thi đua khen thưởng đã thật sự đi vào đời sống, giảm hình thức.

Phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước

Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và công tác năm 2017 của tỉnh An Giang

 Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, thật sự là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đề ra. Qua công tác phát hiện và giới thiệu, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khen thưởng kịp thời đã tạo sự quan tâm từ cộng đồng xã hội, có tác dụng động viên lớn và là động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các ngành, các cấp cần xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó nội dung thi đua phải tập trung giải quyết những tồn tại vướng mắc, khó khăn của từng ngành, địa phương, đơn vị và khơi dậy được nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội, hướng tới hoàn thành vượt mức các chỉ KTXH của tỉnh năm 2019. Công tác thi đua khen thưởng cần tránh tình trạng giao khoán cho bộ phận chuyên trách và nên quan tâm hơn trong việc khen thưởng đối với người lao động (không giữ chức vụ), nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH của tỉnh và xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp.

Năm 2018, An Giang có 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba. Chủ tịch nước tặng thưởng 16 Huân chương Lao động hạng nhì và 38 Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017. Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và công tác năm 2017 của tỉnh An Giang.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU