Phát huy thành công “Năm Doanh nghiệp” 2017

10/01/2018 - 08:29

 - Ngày 9-1, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho rằng, đây là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020.

A A

Trên cơ sở những kết quả nổi bật của “Năm Doanh nghiệp” 2017, đặc biệt là trong thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, tăng kim ngạch xuất khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả này, đồng thời tập trung những nhiệm vụ, giải pháp, khai thác lợi thế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tham mưu quảng bá hình ảnh, lợi thế của An Giang với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, tổ chức lại sản xuất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nông sản, xúc tiến vào các thị trường tiềm năng. Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn bằng các chính sách ưu đãi, tạo quỹ đất, hỗ trợ tín dụng…

Trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2017, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu.

NGÔ CHUẨN