Phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng

17/07/2018 - 07:39

 - Nhằm tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Phú luôn tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân (BTTND) và Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) phát huy vai trò, tham gia giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó đã mang đến những hiệu quả thiết thực.

A A

Tại buổi tọa đàm bàn giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, tạo điều kiện để BTTND và GSĐTCĐ hoạt động theo quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt đánh giá: “Bằng tinh thần trách nhiệm giám sát và hậu giám sát, hoạt động của các BTTND và GSĐTCĐ tại huyện Châu Phú thời gian qua đã mang đến hiệu quả tích cực, tạo điều kiện để đưa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào cuộc sống”. Qua đó, đã phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BTTND và GSĐTCĐ trong tham gia giám sát các công trình phúc lợi, an sinh xã hội; giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, người cao tuổi; quy trình rà soát hộ nghèo; công tác phòng, chống tham nhũng; thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…”.

Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giúp đảm bảo chất lượng các công trình

Ông Nguyễn Thành Được, Trưởng BTTND xã Bình Phú cho biết: “6 tháng đầu năm 2018, qua công tác giám sát chúng tôi đã phát hiện và đề nghị các đơn vị thi công khắc phục những sai sót của các công trình như: công trình sửa chữa hè các trường: Tiểu học “A” Bình Phú, Tiểu học “C” Bình Phú; công trình xây dựng cầu bê tông kênh 13- tuyến Nam kênh 10 Chữ S và cầu kênh 10 tuyến Tây kênh 13; công trình xây dựng cống ngầm kênh 11 tuyến Bắc Cây Dương. Còn BTTND xã Khánh Hòa thông tin, năm 2017, Khánh Hòa quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn lộ trình, nên địa phương triển khai đầu tư và sửa chữa 11 công trình, với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng. Để thực hiện tốt công tác giám sát, UBMTTQ xã đã thành lập 11 tổ GSĐTCĐ đối với từng công trình. Qua các cuộc giám sát, các tổ đã kịp thời phát hiện những sai phạm và báo cáo, kiến nghị đến UBND xã, kịp thời yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh, khắc phục. Đối với BTTND xã Thạnh Mỹ Tây, năm 2017 đã thực hiện tốt việc giám sát quy trình điều tra, rà soát, bình xét 197 hộ nghèo, 375 hộ cận nghèo của xã và giám sát việc cất mới 7 căn nhà cho hộ nghèo đều đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Nói về công tác phối hợp thực hiện giám sát giữa UBND địa phương với BTTND và GSĐTCĐ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Dầu Trần Thanh Bình cho biết: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để BTTND và GSĐTCĐ thực hiện nhiệm vụ, UBND thị trấn luôn thực hiện đúng trách nhiệm về việc công bố những chính sách pháp luật, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến công trình thi công như: hồ sơ dự toán, thiết kế công trình, thời gian hoàn thành từng công đoạn thi công… để tạo thuận lợi cho công tác giám sát. Khi tiếp nhận kiến nghị của BTTND phải giải quyết nhanh chóng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận”. Từ kinh nghiệm hoạt động của BTTND và GSĐTCĐ tại các địa phương của huyện Châu Phú cho thấy, để hoạt động giám sát đạt hiệu quả đòi hỏi các tổ chức, cá nhân, đơn vị phải thừa nhận vai trò giám sát của BTTND và tự nguyện trao cho BTTND quyền giám sát theo quy định. Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò của Nhân dân tham gia quản lý xã hội, nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân để họ chủ động, nhiệt tình tham gia vào hoạt động giám sát. BTTND phải được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, các kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

MỸ LINH