Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

25/06/2018 - 08:15

 - Thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Châu Thành đã tác động sâu rộng và nhận được sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó vai trò của hệ thống mặt trận và các đoàn thể ở địa phương được phát huy rất hiệu quả, với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực.

A A

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Nguyễn Minh Thống cho biết: một trong những giải pháp quan trọng được hệ thống mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện đó là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM với nội dung, hình thức đổi mới, cụ thể và sát thực tiễn. Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, như: tọa đàm, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để bàn giải pháp cụ thể thực hiện một số tiêu chí về giao thông NT, nhà ở, thu nhập, lao động việc làm, tổ chức sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường…

Để phong trào xây dựng NTM phát triển sâu rộng và hiệu quả, tùy theo nhiệm vụ chính trị, từng đơn vị sẽ đề ra kế hoạch chủ động thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nội dung gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, UBMTTQ các cấp và chính quyền địa phương tích cực huy động sức dân xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo gắn với thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM. Qua đó, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã vận động trên 9,2 tỷ đồng  để hỗ trợ cho các hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM.

Phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở NT. Địa phương xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương ND năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, từng bước vươn lên làm giàu. Nhiều mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, như: sản xuất lúa giống, trồng màu, trồng nấm bào ngư, trồng cây ăn trái, trồng sen, trồng lúa kết hợp chăn nuôi bò, lươn giống… Trong 5 năm, toàn huyện có 47.726 lượt hộ ND giỏi 4 cấp được công nhận. Năm 2017, số ND giỏi toàn huyện 10.318 hộ, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2012. Bên cạnh thi đua sản xuất - kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ND Châu Thành còn tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng NTM, với phương châm “Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể”. 5 năm qua, Hội ND các cấp phối hợp mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động trên 60 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động thực hiện các công trình dân sinh, chăm lo người nghèo.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến chị em hội viên, giúp họ hiểu được quyền lợi, trách nhiệm bản thân trong xây dựng NTM. Nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả được duy trì phát triển, như: “Tổ tương trợ tiết kiệm”, “Hùn vốn xoay vòng”, “Phụ nữ làm từ thiện”, “Phụ nữ tương trợ con giống”, “Phụ nữ may gia công”, “Tương trợ mua bảo hiểm y tế”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: đến nay, huyện Châu Thành đã có 3 xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt 6/19 tiêu chí và 24/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó sẽ tập trung các nguồn lực để đưa xã Bình Hòa trở thành xã đạt chuẩn NTM thứ 4 của huyện.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU