Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Y tế An Giang

11/01/2019 - 07:32

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Y tế An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

A A

Theo đề án, giai đoạn 2018-2025, trường thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015. Phấn đấu đến năm 2030, trường chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 16; chuẩn bị, xây dựng đề án và phấn đấu đến năm 2030 phát triển thành Trường Đại học Kỹ thuật y học.

VẠN LỘC

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ