Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tại Chợ Mới

06/08/2018 - 07:41

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tại huyện Chợ Mới.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể huyện Chợ Mới tăng cường đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới, tăng cường liên kết sản xuất, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng giá trị sản xuất, quy hoạch gắn nhu cầu thị trường; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động, nguồn vốn; xã hội hóa và thu hút kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội; phát huy hiệu quả dự án Nam Vàm Nao...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU