Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Kiên quyết không để EC rút thẻ đỏ

03/08/2018 - 14:35

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ cấp bách khắc phục cảnh báo của Uỷ ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp – IUU.

A A

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: “Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách để khuyến khích hoạt động khai thác trên biển, hỗ trợ người dân ra khơi bám biển, kết hợp đánh bắt trên biển với bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau một thời gian nỗ lực chúng ta đã đạt được những thành quả nhất định trong việc phát triển kinh tế biển".

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại Hội nghị.

Cả về số lượng, chủng loại quy mô tàu cá đều phát triển. Năm 2017, chúng ta có 109.000 tàu cá, số lượng tàu cá này đã đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuy nhiên, khai thác hải sản có những nhược điểm như quy mô nhỏ lẻ, tổ chức hạn chế, nhận thức pháp luật và tuân thủ quy định pháp luật còn hạn chế. Những nhược điểm này gây ra hậu quả, đánh bắt cá theo hình thức huỷ diệt, ngư dân vẫn vi phạm đánh bắt tại các vùng biển nước ngoài. Điều này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến xuất khẩu hải sản Việt Nam. Nếu EC nâng cảnh báo thẻ đỏ, chắc chắc hải sản chúng ta sẽ không được xuất sang EU. Điều đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, đời sống ngư dân vùng biển.

Sau khi EC rút thẻ vàng, các bộ ngành địa phương đã có những hành động tích cực. Thứ nhất cơ bản đã luật hóa các quy định của quốc tế, khu vực về chống khai thác IUU trong Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến về chống khai thác IUU đã được quan tâm thực hiện; nhận thức của các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp đã được nâng cao.

Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển của các nước quốc đảo Thái Bình Dương hầu như chấm dứt. Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển có tiến bộ; công tác hợp tác quốc tế, tham gia các hiệp định, công ước quốc tế về thủy sản có nhiều nỗ lực tích cực.

“Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua” – Phó Thủ tướng cho biết.

 

Cần tăng chế tài xử phạt các hành vi đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: I.T.

Tuy nhiên, hiện trạng chống khai thác hải sản bất hợp pháp chưa thực hiện triệt để, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá chưa được thực hiện thường xuyên và chưa xử lý nghiêm theo quy định; công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác còn hạn chế; thông tin xác nhận, chứng nhận hải sản có nguồn gốc từ khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu chưa đảm bảo độ tin cậy, tính hợp pháp. Chưa kiểm soát được tàu cá ra vào cảng, tàu cá hoạt động trên biển và sản lượng hải sản cập bến.

Việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao chưa hiệu quả, đây là trách nhiệm của các bộ ngành địa phương. Những tồn tại trên nếu không được khắc phục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành thuỷ sản, phát triển kinh tế nói chung.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả các kiến nghị của EC, tuân thủ nghiêm các quy định khai thác hải sản quốc tế, khai thác hải sản bảo vệ nguồn lợi phát triển bền vững.

"Tôi yêu cầu Bộ NNPTNT, các bộ ngành địa phương quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không để EC rút thẻ đỏ. Chúng ta cũng cần coi đây là cơ hội để sắp xếp, tái cấu trúc lại ngành thuỷ sản, đồng thời đổi mới cấu trúc lại đánh bắt nuôi trồng như thế nào là hợp lý, cải thiện đời sống người dân" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bộ NNPTNT tập trung hoàn thiện pháp luật liên quan đến thuỷ sản và quản lý khai thác hải sản trong đó có việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp.

Xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng mà Việt Nam vừa gia nhập, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời, hoàn thành việc gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp quốc.

Xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ NNPTNT, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để kiểm soát hàng thuỷ sản được nhập vào Việt Nam bằng các tàu vận chuyển hàng đông lạnh quốc tế tại các cảng giao thông quốc tế, đảm bảo yêu cầu thực hiện các qui định pháp luật về thực hiện các biện pháp quốc gia có cảng.

Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại cảng quốc tế (Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Hải quan, Cảng vụ,…) để phối hợp kiểm tra tàu vận chuyển nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, đảm bảo nguyên tắc kiểm tra tính hợp pháp trước khi cho tàu cập cảng; nghiên cứu đề xuất danh sách cảng chỉ định cho tàu cập cảng; tổ chức tập huấn về pháp luật thủy sản cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại cảng.

Theo Dân Việt