Phú Tân hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở

26/04/2019 - 22:02

 - Ngày 26-4, Hội Liên hiệp Thanh niên TT. Phú Mỹ (Phú Tân) tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019-2024.

A A

Đến nay, 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân đã hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở. Dự kiến, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7-2019.


 
Hầu hết, đại hội cấp cơ sở đã diễn ra đúng  điều lệ, việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, công tác nhân sự khóa mới đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên, 100% cơ sở hội hiệp thương nhân sự đảm bảo về số lượng, thành phần cơ cấu.


 
Lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, hội viên thanh niên đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, như: ra quân thực hiện ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Đồng thời, tuyên dương những thanh niên tiêu biểu đóng góp tích cực trong các phong trào của hội, phong trào thanh niên khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MỸ HẠNH