Phú Tân hoàn thành Đại hội MTTQVN cấp cơ sở

24/04/2019 - 07:41

 - Đến nay, 18/18 xã, thị trấn của huyện Phú Tân đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019 - 2024.

A A

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đánh giá kết quả đạt được thông qua công tác vận động, đoàn kết nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phân tích những mặt hạn chế trong thực hiện Nghị quyết đại hội (nhiệm kỳ 2014 - 2019) một cách thiết thực. Bên cạnh đó, đề án nhân sự đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu thành phần đúng theo hướng dẫn, trong đó 16/18 xã, thị trấn có Chủ tịch UBMTTQVN khóa mới do Phó Bí thư Đảng ủy xã đảm nhận.

Hiện nay, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Phú Tân tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực UBMTTQVN cơ sở xây dựng quy chế hoạt động và chương trình hành động. Từ đó, cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm để triển khai thực hiện ngay sau đại hội.

MỸ HẠNH