Phú Tân qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

10/10/2018 - 07:37

 - “Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị huyện Phú Tân đã từng bước cụ thể hóa mục tiêu của đại hội thành những nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và nghiêm túc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn của địa phương, đưa huyện Phú Tân “chuyển mình” ngày càng tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực” - Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung đánh giá.

A A

Điển hình trong phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện đang thực hiện phá thế độc canh cây lúa, nếp, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo lập bước đầu niềm tin giữa nông dân với doanh nghiệp. Tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điểm sáng về cách làm hay, mô hình tốt để nhân rộng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị được cả hệ thống chính trị quan tâm, nhân dân đồng tình. Đến nay, huyện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội có 4/4 xã đạt chuẩn NTM, thị trấn Phú Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại IV và thị trấn Chợ Vàm đạt tiêu chí đô thị loại V. Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện quan tâm xây dựng, đầu tư nâng chất các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chú trọng chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có công. Bên cạnh, thực hiện khá đồng bộ công tác giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,23% (năm 2015) đến nay còn 3%.

Lễ công nhận xã nông thôn mới Phú Bình

Lễ công nhận xã nông thôn mới Phú Bình

Công tác cải cách hành chính đi đôi với nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả hơn nhờ sự sáng tạo, năng động và phát huy dân chủ. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng: đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng, rà soát và bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, triển khai và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), việc “làm theo Bác” chuyển biến rõ nét với nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực.

Từ những kết quả đạt được, nỗ lực cho chặng đường còn lại của nhiệm kỳ để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ huyện Phú Tân xác định phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Theo Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung, huyện sẽ tiếp tục quán triệt trong toàn Đảng bộ chủ đề Đại hội lần thứ XI “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, phát triển”. Đồng thời, tập trung 4 khâu đột phá gồm: đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường thực hiện cải cách hành chính. Huyện còn tích cực tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt: xác định thế mạnh riêng về nông nghiệp là cây nếp với hạ tầng thủy lợi Bắc Vàm Nao, sản xuất theo quy luật thị trường. Tăng cường mời gọi đầu tư trên cơ sở quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung dự án. Tranh thủ nguồn lực từ doanh nghiệp, Nhà nước các cấp để tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Phú Tân tập trung nâng cao công tác quản lý Nhà nước theo hướng lấy nhân dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt trong công tác cán bộ, thực hiện theo chủ trương chung là “một người làm nhiều việc”, tinh gọn bộ máy, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu...

MỸ HẠNH

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ