Phú Tân ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở

03/04/2019 - 07:31

 - Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Tân đã đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn huyện Phú Tân có 426 địa bàn dân cư và 12 địa bàn đặc thù, với tổng số khoảng 53.832 hộ, bình quân mỗi địa bàn có trên 126 hộ, đúng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và tỉnh.

A A

Để thực hiện tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Tân đã yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Chỉ đạo xã, thị trấn và điều tra viên. Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã xuống địa bàn tiếp cận với các hộ dân để thu thập thông tin, phục vụ công tác tổng điều tra dân số và nhà ở.

MỸ HẠNH - LÊ GIÀU