Phú Tân sắp xếp, tinh gọn bộ máy

09/11/2018 - 06:53

 - Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phú Tân đã thực hiện được những mô hình theo hướng dẫn và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

A A

Cụ thể, huyện đã thực hiện chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 9/18 xã, thị trấn (chiếm 50% đơn vị hành chính cơ sở). Trong đó, 16/18 đồng chí Bí thư Đảng ủy không phải là người địa phương. Đồng thời, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao; sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa thành Trung tâm Y tế. Nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Trong thời gian tới, trên cơ sở được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất, huyện xây dựng đề án trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh hợp nhất Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; hợp nhất Ban Dân vận và UBMTTQVN; thành lập văn phòng chung khối dân vận cấp huyện; sắp xếp, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện (từ 12 phòng chuyên môn sắp xếp còn 11 phòng).

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung đánh giá: đối với cấp xã, thị trấn, khi thực hiện chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn, trách nhiệm chính trị của người đứng đầu được nâng lên, lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả hơn, giảm bớt sự chồng chéo. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp cơ sở từng bước tinh gọn, nâng cao năng lực hiệu quả.

Đặc biệt là phân công trách nhiệm của các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn sát với chức năng, nhiệm vụ từng khối, ngành. Khó khăn hiện nay đó là tuy đã xây dựng quy chế hoạt động nhưng chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm ngăn chặn tình trạng chuyên quyền của người đảm nhiệm 2 chức danh. Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải tham gia nhiều cuộc hội nghị tốn rất nhiều thời gian. Hiện nay, chưa có cơ chế, chính sách phụ cấp kiêm nhiệm đối với một số chức danh nhất thể hóa ở cấp huyện.

Phú Tân sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung làm việc với Đảng ủy Trung tâm Y tế từ khi sáp nhập đến nay

Đối với các cơ quan, ban, ngành huyện, ở 2 khối sự nghiệp sau khi được hợp nhất, đảm bảo thống nhất sự lãnh đạo thông suốt từ huyện đến cơ sở. Sau hơn 9 tháng sáp nhập (giữa Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế), Trung tâm Y tế huyện Phú Tân đã tinh gọn về bộ máy, nhân lực. Trong dịch vụ khám, chữa bệnh, trung tâm đã điều chỉnh, cập nhật, công khai bảng giá dịch vụ, các quy định mới của bảo hiểm y tế. Đặc biệt, cải tiến quy trình khám bệnh: bố trí lại phòng khám, mở thêm quầy thu viện phí, hạn chế thời gian chờ của bệnh nhân, quy định rõ ràng thứ tự ưu tiên cho từng đối tượng đến khám.

Trung tâm Y tế còn chú trọng duy trì và nâng chất công tác khám, chữa bệnh tại các trạm y tế xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, trung tâm còn vướng mắc giữa chức năng quản lý nhà nước về y tế và thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp về y tế, lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn theo hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở còn nhiều bất cập.

Tương tự, lĩnh vực văn hóa sau khi tinh gọn tổ chức bộ máy đã đảm bảo sự tương đồng về mặt chức năng, thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực văn hóa, thể thao đồng bộ hơn. Song hiện nay chưa phân định đầy đủ, rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao với chức năng sự nghiệp. Mối quan hệ giữa Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin cùng với hoạt động văn hóa cơ sở còn chồng chéo.

Những tồn tại nói trên từng bước sẽ được kiện toàn sau khi huyện đánh giá tình hình và đề ra giải pháp. Một trong những giải pháp căn cơ nhất là xây dựng thống nhất quy chế hoạt động trong từng lĩnh vực. Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn. Bên cạnh đó là đề cao tính chủ động sáng tạo, trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao vai trò tham mưu đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Tân, từ năm 2015 đến nay, huyện đã sắp xếp, tinh gọn từ 2.410 biên chế còn 2.385 biên chế (kể cả sự nghiệp giáo dục); đến năm 2021 còn 2.309 biên chế.

 

MỸ HẠNH