Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông sản thủy sản

15/03/2017 - 00:00
A A

(AGO) - Hỏi: Đề nghị xem xét thành lập Trung tâm Kiểm định, kiểm nghiệm và giám sát chất lượng hàng hóa nông sản đủ mạnh, có tính chất quốc tế, được các nước nhập khẩu công nhận tại vùng ĐBSCL, nhằm kiểm tra hàng hóa, loại bỏ trước những lô hàng không đạt chuẩn trước khi xuất khẩu, tạo uy tín, thương hiệu, giảm chi phí kiểm tra hàng hóa tại nước khác.

 

(Cử tri tỉnh An Giang)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trả lời: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để tăng cường hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản thủy sản. Các luật, nghị quyết, quyết định có liên quan đều khuyến khích đầu tư xã hội các hoạt động về tư vấn, kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng ATTP.

Thực tế, hiện có gần 50 tổ chức, đơn vị (bao gồm các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước) đang cung ứng các dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận trên địa bàn ĐBSCL, trong đó có 40/45 Phòng Kiểm nghiệm (PKN) được công nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế ISO 17025; 7 PKN được Bộ NN&PTNT đánh giá chỉ định đủ năng lực kiểm nghiệm hầu hết các chỉ tiêu ATTP theo yêu cầu trong nước và Quốc tế (thông tin các phòng kiểm nghiệm được chỉ định trên website: http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/phong-kiem-nghiem).

Việc công nhận PKN của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu tùy thuộc vào chính sách của từng nước. Tất cả các PKN được công nhận theo tiêu chuẩn Quốc tế (ISO/IEC 17025) bởi Văn phòng Công nhận chất lượng đều được các tổ chức công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương (APLAC) thừa nhận. Thỏa thuận song phương giữa các quốc gia đối với một số nước có chính sách thừa nhận hệ thống kiểm soát chất lượng (trong bao gồm cả các PKN). Hiện tại, Liên minh Châu Âu (EU), Canada, Trung Quốc đã thừa nhận hệ thống kiểm soát chất lượng thủy sản và 6 PKN thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản (QLCLNLTS). Riêng địa bàn ĐBSCL có 2 PKN (Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản (TTCLNLTS) vùng 5,6). Chính sách chỉ định/ủy quyền PKN ở nước ngoài tương đương với PKN của bản địa như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia. Hiện tại, 6 PKN đã được Nhật Bản, Hàn Quốc công nhận là PKN chất lượng ATTP ở nước ngoài của họ. Địa bàn ĐBSCL có 2 PKN (TTCLNLTS vùng 5,6). Ngoài ra, 10 PKN thuộc Cục QLCLNLTS đã được Indonesia công nhận là PKN thực phẩm có nguồn gốc thực vật ở nước ngoài của họ (địa bàn ĐBSCL có 3 PKN (TTCLNLTS vùng 5,6, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Cần Thơ).

Việc nước nhập khẩu nông sản lấy mẫu kiểm nghiệm ở cửa khẩu trước khi thông quan là thông lệ quốc tế chung và luật của từng nước. Hiện Việt Nam cũng kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trước khi thông quan (đối với kiểm tra thông thường, kiểm tra chặt).

M.B