Sập nhà tại Ấn Độ: Tìm thấy 14 thi thể, cứu được thêm 11 người

Sập nhà tại Ấn Độ: Tìm thấy 14 thi thể, cứu được thêm 11 người