Hạ viện Mỹ nêu điều kiện để ông Trump đọc Thông điệp liên bang

Hạ viện Mỹ nêu điều kiện để ông Trump đọc Thông điệp liên bang