Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên và Mỹ nắm bắt cơ hội đối thoại

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên và Mỹ nắm bắt cơ hội đối thoại