Hàn Quốc sẽ chuyển thuốc Tamiflu cho Triều Tiên từ ngày 22-1

Hàn Quốc sẽ chuyển thuốc Tamiflu cho Triều Tiên từ ngày 22-1