Cựu cố vấn Tổng thống Mỹ thừa nhận có hành động chống chính phủ

Cựu cố vấn Tổng thống Mỹ thừa nhận có hành động chống chính phủ